Тернопіль Тирасполь


Основні форми співробітництва між містами-побратимами

Торгово-економічне співробітництво

 1. Сторони будуть всебічно сприяти розширенню товарообміну між містами і створенню взаємовигідних умов для промислових та сільськогосподарських підприємств, що беруть у ньому участь.
 2. Сторони мають намір сприяти укладенню контрактів (договорів) на поставку сировини, продукції промислово-технічного призначення, матеріалів, комплектуючих виробів і товарів народного призначення.
Відповідальність за виконання умов контрактів (договорів) лежить на суб`єктах господарування.
 1. Сторони будуть сприяти в створенні спільних підприємств і організацій, кредитно-фінансових інститутів, фінансово-промислових груп, маркетінгових структур для вдосконалення систем надання банківських послуг, збору, обробки і видачі комерційної інформації.
 2. Сторони будуть сприяти створенню взаємовигідних економічних, фінансових і правових умов для підприємницької та іншої господарської діяльності економічних відносин. Сторони будуть сприяти один одному в здійсненні зовнішньоекономічних зв`язків.
 3. Сторони мають намір розглянути на основі взаємності питання про створення і функціонуванні в містах-побратимах торгових домів та ділових центрів.

Співробітництво в сфері інвестиційної діяльності

 1. Сторони організовують спільну інвестиційну діяльність по розвитку промислового виробництва, транспорту, зв`язку, міського комунального господарства, більш повного задоволення потреб населення і підприємств міст в товарах і послугах, продукції промислово-технічного призначення.
 2. Сторони будуть притримуватися практики спільної розробки і фінансування програм і інвестиційних проектів розвитку малого підприємництва.
 3. Сторони зобов`язуються сприяти забезпеченню, в рамках своєї компетентності, правового захисту майна спільних підприємств всіх форм власності і фізичних осіб.

Співробітництво в сфері охорони здоров`я

 1. Сторони маєть намір надавати інформацію про стан ринку медичної техніки, медикаментів і про можливість їх поставок та обміну.
 2. Сторони будуть взаємно запрошувати в рамках підвищення кваліфікації процівників охорони  здоров`я, спеціалістів на семінари, симпозіуми і конференції з проблем охорони здоров`я населення.
 3. Сторони мають намір сприяти в розвитку матеріально-технічної бази медичних закладів, забезпечення рівнопраного користування спеціалізованими медичними закладами для лікування і отримання консультаційної допомоги населенням міст.

Співробітництво в сфері освіти, науки і професійного навчання


 1. Сторони мають намір організовувати систематичний обмін інформаційно-аналітичними матеріалами, що показують зміни в системі освіти, взаємно сприяти в підготовці наукових, технічних, управлінських, педагогічних кадрів і сприяти в підвищенні їх кваліфікації.
 2. Сторони будуть сприяти проведенню спільних робіт, що забезпечуватимуть освоєння сучасних технологій, наукоємких виробництв і виконання спільних проектів в науково-дослідних установах, на промислових підприємствах, в вищих та середніх навчальних закладах міст-побратимів.
 3. Сторони зобов`язуються дотримуватися принципів захисту прав інтелектуальної власності і ноу-хау при співробітництві в рамках даної угоди.

Співробітництво в сфері соціального забезпечення

 1. Сторони мають намір практикувати обмін делегаціями працівників соціальної сфери, взаємодіяти з фондами, громадськими організаціями в цілях покращення соціального захисту малозабезпечених та слабо захищених категорій громадян.

Співробітництво в сфері фізичної культури, спорту і туризму

 1. Сторони мають намір організовувати спільне проведення спортивних змагань, турнірів і зборів, надавати один одному на взаємовигідних умовах матеріально-технічні бази спортивного та туристичного призначення, спільно розробляти і використовувати туристичні маршрути.

Співробітництво в сфері правоохоронних міроприємств 

1. Правоохоронні органи сторін, діючи в рамках своєї компетенції, будуть активно співробітничати при проведенні міроприємств по боротьбі з корупцією, економічними правопорушеннями, організованою злочинністю , тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, контрабандою і незаконним вивозом культурних цінностей.


Прихильники