Рекомендації Форуму "Дністер - ріка єднання"

Опубліковано Іван Марчук On 11:50


РЕКОМЕНДАЦІЇ
Форуму «Дністер – ріка єднання»

Учасники Форуму «Дністер - ріка  єднання», що відбувся в місті Тернополі 1-2 липня 2016 року, відзначають таке.
З набуттям незалежності Україна стала центром згуртування українців зі всього світу. Закордонне українство відіграє значну роль в утвердженні України на міжнародній арені. Тісна співпраця Держави з закордонними українцями дозволить сповна використати їх інтелектуальний, соціально-культурний, демографічний та інформаційний потенціал для поширення українських ідей у світі та зміцнення самої України.

На даному етапі державна підтримка закордонного українства повинна стати одним з пріоритетних напрямків роботи. Це буде вагомим фактором поширення позитивного міжнародного іміджу, збереження української ідентичності, розширить економічні, культурні, наукові та інші зв`язки, сприятиме збереженню української мови та культури в середовищі діаспор, розширить українську інформаційну присутність за кордоном.
Розвиток співпраці з українцями Молдови і Придністров`я* та їхніми організаціями зараз вимагає особливої уваги. Молдова є сусідньою державою, з якою у нас 1222 км спільного кордону. Українці становлять понад 10% населення Молдови, а в Придністров`ї і на півночі Молдови ця частка значно вища. Причому більшість українців є не приїжджим , а автохтонним населенням.
На сьогодні Україна має і певні здобутки , і недоліки на шляху розвитку зв`язків із українцями Молдови і Придністрв`я.
Позитивним моментом для розвитку співпраці стало призначення Президентом України 28 липня 2015 року Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова Гнатишина Івана Миколайовича який добре знає українські громадські організації Молдови і Придністров`я, оскільки ще за часів його першої каденції було вжито заходів щодо зміцнення зв`язків українських громад з Україною..
 В Україні сформований інституційний механізм у сфері забезпечення розвитку зв`язків  із закордонними українцями та їх громадськими організаціями. Але, як відзначають учасники Форуму, на даний момент існує ряд проблем для його успішного функціонування.
Не дивлячись на головну і координуючу роль у співпраці з діаспорою Міністерства Закордонних Справ, багато аспектів співпраці реалізуються іншими Міністерствами та центральними органами виконавчої влади (Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Міністерство інформаційної політики України та інші). Це часто призводить до неузгодженості та затягуванні у вирішенні нагальних проблем і питань. Єдиного виконавчого органу, який би координував всю цю роботу, на відміну від інших країн, в Україні не існує.
На жаль до цього часу не прийняті Державна програма співпраці із закордонними українцями (минула закінчилась у 2015 році і фінансувалась за залишковим принципом), Програма облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну (закінчилась в 2010 році), Державна програма формування позитивного міжнародного іміджу України (закінчилась в 2011 році).
Великою проблемою у стосунках є не достатня кількість та якість обктивної інформації про події, що відбуваються . Майже всю інформацію про події в Україні, як в Молдові так і в Придністров`ї, громадяни отримують, в основному, з російських або проросійських медіа. Якщо в Придністров`ї ще є можливість дивитись основні українські телеканали, то українці Молдови цього позбавлені. Відсутність українських телеканалів та газет негативно сприймається українством. Єдина українська газета української громади Придністров`я вже не виражає думку громади, а є офіційним виданням лідера Придністров`я Євгена Шевчука. та перетворилась на його рупор . На жаль, висвітлення життя українців в Молдові йде на містечковому рівні та в потоці проросійського подання. Участь лише в Інтернет-сегменті не може змінити ситуації коли більшість населення отримує інформацію, в основному, з телебачення, радіо та газет.
На даний час українці Молдови і Придністров`я мають можливість отримувати знання українською мовою та вивчати рідну мову та літературу. Але, останніми роками відбувається різке скорочення кількості дітей, що бажають вчитись в українських школах (классах). Це пов`язують з тим, що на обох берегах Дністра проводиться політика асиміляції українців, Україна не робить якихось кроків, щоб цьому протистояти і діти перестають відчувати потребу бути українцем. Без швидкої реакції Української держави, цю ситуацію виправити буде не можливо. Українські навчальні заклади гостро відчувають нестачу методичної, навчальної та художньої літератури українською мовою. Крім того, на сучасному етапі розвитку освіти лише підручників і посібників замало для якісного навчання дітей, тому відчувається потреба й у посібниках українською мовою на електронних носіях. Вже третій десяток років українські фольклорні колективи самотужки добувають та шиють костюми. З ними виходити на міжнародний рівень, якого заслуговують колективи, неприпустимо. Колективи, в основному, самодіяльні, тому кошти на те, щоб купити народні костюми , просто відсутні. Більшість колективів не мають своїх музичних інструментів. До цього часу так і не налагоджена робота із своєчасним друкуванням та видачею Посвідчень закордонного українця. А це не дає змоги вступати в вищі навчальні заклади України навіть тим дітям, які отримали відповідну квоту Міністерства освіти і науки України.
У сфері бізнесу і туризму учасники Форуму відзначають про недостатню поінформованість організацій про туристичний, інвестиційний, бізнесовий потенціал України, Молдови, Придністров`я та Тернопілля зокрема. Можливості діаспори в Молдові і Придністров`ї фактично не використовуються для просування українського бізнесу та лобіюванню його інтересів по недопущенню обмежувальних заходів щодо нього. Негативно на розвиток бізнес-співпраці впливає і неврегульованість ряду проблемних питань в україно-молдовських стосунках. Останнє засідання Міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва відбулось ще в 2011 році.
Найкращі можливості для співпраці зараз відкриваються в молодіжному середовищі. Сучасні методи комунікації, розвиток транспортного сполучення, відсутність візових і мовних бар`єрів дозволить, при належній організації і підтримці, налагодити сталі і міцні зв`язки серед молоді України, Молдови і Придністров`я. Молодіжні і шкільні обміни це те, що дозволить зруйнувати стереотипи в сприйнятті один одного, закласти підвалини майбутніх дружніх відносин між нашими країнами та привести до їх процвітання.
З метою якнайповнішого задоволення національно-культурних, мовних, освітніх, інформаційних потреб українців Молдови та Придністрв`я, збереження їх національної ідентичності, удосконалення організаційних та правових засад співпраці з ними учасники Форуму «Дністер – ріка єднання» РЕКОМЕНДУЮТЬ:

- у сфері співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування:
 • Президенту України, у рамках здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю,  створити окремий центральний орган виконавчої влади з питань закордонного українства;
 • Кабінету Міністрів України затвердити Державну програму співпраці з закордонними українцями на 2016-2020 роки та забезпечити її фінансування в повному обсязі;
 • Кабінету Міністрів України розробити та прийняти Державну програму повернення українців на Батьківщину, яка б охоплювала і закордонних українців і громадян України, які проживають за кордоном. Нажаль Її не було і не існує зараз;
 • Кабінету Міністрів України розробити та прийняти Державну програму підтримки автохтонних українців, які проживають поза межами сучасної України;
 • Кабінету Міністрів України прийняти Положення, яке визначає порядок навчання в вузах України громадян України, що проживають за кордоном;
 • Кабінету Міністрів України звернутись до молдовської сторони з пропозицією про перегляд Угод між Україною і Молдовою з питань перетину кордону, а саме:
  • В пункті міжнародного пропуску «Кучурган», де відбувається найінтенсивніший рух, організувати окрему «зелену» смугу для громадян України;
  • Дозволити громадянам України перетинати кордон між Україною і Молдовою у всіх пунктах пропуску, а не лише в міжнародних.
 • Верховній раді України внести зміни до виборчого законодавства України, щодо забезпечення виборчих прав громадян України, які перебувають за кордоном;
 • Звернути увагу Кабінету Міністрів України та Міністерству Закордонних Справ України на проблему із своєчасним друкуванням та видачею Посвідчень закордонного українця і нерегулярністю засідань Національної комісії з питань закордонних українців;
 • Звернути увагу Міністерства Закордонних Справ та Посольства України в Молдові на недостатню підтримку зі сторони працівників Посольства заходів, що проводяться громадськими організаціями українців та , фактично, відсутністю ініціатив з боку Посольства по проведенню спільних заходів організацій українців в обох берегів Дністра;
 • Міністерству Закордонних Справ України та Посольству України в Молдові збільшити українську присутність в Придністров`ї, а саме:
  • Розширити перелік консульських послуг на виїзних прийомах;
  • Збільшити штат консульських працівників;
  • Організувати виїзні консульські прийоми у всіх містах Придністров`я;
  • Розглянути пропозиції української громади про розширення Українського Дому.
 • Міністерству Закордонних Справ України та Центральній Виборчій Комісії України передбачити можливість відкриття виборчих дільниць при виборах до Верховної Ради України чи Президента України на території Придністров`я (як це було до 2005 року);
 • Під час підготовки бюджету наступного року передбачити можливість фінансування по Програмі співпраці із закордонними українцями витрат на:
  • Облаштування осередків української культури, бібліотек, українських класів технічними засобами навчання, оргтехнікою, інвентарем, меблями, підручниками, методичною та художньою літературою;
  • Підтримку колективів художньої самодіяльності національними костюмами, інструментами, методичною літературою;
  • Висвітлення у медіа співпраці із українцями з-за кордону;
  • Молодіжні, культурні, освітні, спортивні та інші обміни.
 • Підтримати рішення Басейнової ради Дністра, яке було ухвалене в 2010 році в Тернополі, про відзначення щорічно в другу суботу липня Міжнародного дня Дністра, та ініціювати проведення в наступні роки спільних заходів приурочених до цього;
Поновити проведення спільних екологічних експедицій по Дністру. За участю представників місцевої влади, екологічних служб та громадських організацій України, Молдови і Придністров’я;
 • Запровадити у прикордонних областях проведення спільних свят, фестивалів і ярмарок.

- в сфері науки і освіти:
 • Налагодити співпрацю між навчальними закладами України та українськими навчальними закладами Молдови і Придністров`я для укладання договорів про співпрацю та розробки спільних проектів;
 • Провести в Кишиневі та Тирасполі презентацію наукового потенціалу Тернопілля;
 • Налагодити співпрацю тернопільських ВУЗів з громадськими організаціями українців Молдови і Придністров`я для популяризації навчання на Тернопіллі та врахування спільних пропозицій щодо квоти навчання в ВУЗах Тернопілля в Умовах прийому, які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України;
 • Проведення спільних семінарів, навчань, конференцій та ін.
 • Вивчити можливість підвищення кваліфікації вчителів з обох берегів Дністра на Тернопіллі (не лише вчителів української мови та літератури, але і вчителів предметників та керівників художніх колективів);
 • Проводити обміни виступами художніх колективів на фестивалях, концертах та ін;
 • Організувати постійний обмін групами дітей з викладачами між школами Молдови, Придністров’я і Тернопілля.

- з метою забезпечення інформаційних потреб українців Молдови і Придністров`я, на думку учасників Форуму,  необхідно:
 • Активізувати процес розширення за обсягами та напрямками мовлення регулярної трансляції теле- та радіопрограм з України;
 • Створення теле- та радіопродуктів орієнтованих на українців Молдови та Придністров`я та регулярного акцентування на те, що там живуть українці;
 • Надання підтримки Інтернет-виданням та друкованим засобам масової інформації української громади;
 • Проведення тренінгів, семінарів, прес-турів для журналістів, блогерів, людей, що працюють з інформацією з числа українців Молдови і Придністров`я;
 • Регулярне надання інформації про події в Україні та про Україну для розміщення в наявних ЗМІ української громади та на Інтернет-майданчиках чи соціальних мережах;
 • Розміщення обктивних матеріалів про життя українців Молдови та Придністров`я в Україні.

- в сфері молодіжної політики:
 • Налагодити горизонтальну співпрацю між українськими молодіжними організаціями та організаціями молоді Молдови та Придністров`я для створення спільних проектів по розвитку транскордонного співробітництва, охороні прав людини, питаннях  екології та збереження Дністра.
 • Влаштувати покази сучасного українського кіно в Молдові та Придністров`ї;
 • Влаштовувати воркшопи, семінари, тренінги на урбаністичну тематику;
 • З метою вивчення мови, історії, традицій і культури України запровадити постійні програми обміну між молодіжними, студентськими організаціями та учнями шкіл.

- в сфері бізнесу і туризму:
 • Сприяти створенню бізнес-асоціацій українців Молдови і Придністров`я та налагоджувати стабільні зв`язки з українськими бізнес-організаціями;
 • Провести бізнес-форум в форматі В2В для представників бізнесових кіл України, Молдови і Придністров`я;
 • Інформувати зацікавлені організації українців Молдови і Придністров`я про проблеми і пропозиції українського бізнесу для можливого лобіювання його інтересів;
 • Налагодити регулярний обмін інформацією між організаціями про можливості для бізнесу та інвестування;
 • Популяризувати туристичні можливості сторін для збільшення взаємної зацікавленості;
 • Створити оргкомітет з представників влади, громадських організацій, молоді, бізнесу щодо організації воркшопів на територіях занедбаних, але перспективних з точки зору туризму об`єктів;
 • Розпочати розробку транскордонних туристичних маршрутів по Дністру;
 • Провести ділову зустріч провідних туроператорів Молдови, Придністров’я і Тернопілля для обговорення існуючих та розробки нових туристичних маршрутів;
 • Визначити пілотні проекти, які могли б зацікавити закордонних інвесторів та провести їх публічне представлення.

Учасники Форуму відзначають корисність та необхідність регулярного проведення подібного заходу з можливістю залучення організацій українців з інших, сусідніх з Україною країн.
 

Форум «Дністер – ріка єднання» відбувся в місті Тернополі 1-2 липня 2016 року з ініціативи Тернопільської міської громадської організації «Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь». Участь у Форумі взяли представники Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського Національного економічного Університету, 11 представників громадських організацій українців Молдови і Придністоров`я та громадські активісти Тернопільської, Вінницької та Івано-Франківської областей.

0 Response to 'Рекомендації Форуму "Дністер - ріка єднання"'

Дописати коментар

Прихильники